<
https://42tcen.com/entry/cenzura-nikoliv-boj-proti-dezinformacim-vondracek-ze-svobodnych-o-memorandu-mezi-cr-a-usa
Cenzura, nikoliv „boj proti dezinformacím“. Vondráček ze Svobodných o memorandu mezi ČR a USA
Cenzura, nikoliv „boj proti dezinformacím“. Vondráček ze Svobodných o memorandu mezi ČR a USA
Předseda strany Svobodní a kandidát ve volbách do Evropského parlamentu Libor Vondráček v rozhovoru s neČT24 zpřehlednil, jaké řešení migrační... - 31.05.2024, 42TČen
2024-05-31T04:43:07
2024-06-07T09:07:37
Názory
Libor Vondráček
Svobodní
Volby do Evropského parlamentu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/1717166687_Vondracek.jpg
Jedním z hesel Vaší kampaně je „Zařízněmě Green Deal“. Jak hodláte změnit směrnici, která byla přijata na národní úrovni již v roce 2019? Čím ohrožuje hospodářství za trvající ekonomické stagnace? Libor Vondráček: Green Deal je navržen proto, aby nás zcela převychoval. Přesně to řekla už při jeho představení paní von der Leyenová: „Znamená to změnu. Každý z nás a každé odvětví bude muset přispět (...). Jde i o způsob, jak každý jeden z nás cestuje a žije. Emise musejí stát tolik, aby to změnilo naše chování.“ Představuje zásadní ohrožení pro české hospodářství, zejména v době ekonomické stagnace. Je přitom spojen s vysokými náklady (do třicátých let 5 bilionů eur) a regulacemi, které mohou zatížit již tak oslabené podniky a průmysl. Pokud se Svobodní dostanou do pozic, kde mohou ovlivnit legislativu, budeme usilovat o revizi a změnu směrnice tak, aby byla více v souladu s principy svobodného trhu a méně restriktivní pro podnikání. Naším cílem je minimalizovat státní zásahy do ekonomiky a umožnit tak podnikům, aby se mohly rozvíjet a konkurovat na mezinárodním trhu bez nepřiměřených omezení. Ideální by ovšem bylo odmítnout klimatické závazky podobně, jako to udělal a znovu to udělá Donald Trump, až se znovu stane prezidentem USA. Pak můžeme zaříznout Green Deal, který je reálně nedosažitelný. Tento týden ministr Lipavský hodlá podepsat se svým americkým kolegou Blinkenem memorandum o spolupráci v boji proti dezinformacím. Lze počítat s tím, že kritika Spojených států brzy bude v Česku nezákonná a trestná? Svobodní jsou pevně proti jakýmkoliv snahám o omezení svobody slova pod záminkou boje proti dezinformacím. Je zásadní, aby byla zachována práva občanů vyjadřovat své názory a kritizovat vládní politiky, včetně zahraničních vztahů. Věříme, že kritika, i když se týká Spojených států, je fundamentálním právem každého občana a musí být chráněna. Jakékoliv právní opatření, které by kriminalizovalo takovou kritiku, by bylo v přímém rozporu s principy svobodné společnosti, které Svobodní hájí. Jak vnímáte politiku bránění dezinformacím na národní úrovni (mazání ilegálního obsahu, nenávistné projevy, blokování webů s alternativními názory) a také na společné evropské úrovni? Jsem přesvědčen, že již současné praktiky „boje proti dezinformacím“ často překračují hranice ochrany před skutečně nebezpečným obsahem a vstupují do oblasti cenzury a omezení svobody projevu. Pro nás je zcela nepřípustné další omezování svobody slova, neboť již současný stav považujeme za nebezpečný. Nejen z evropské, ale i z naší legislativy bychom rádi odstranili některé obecně formulované trestné činy, které umožňují dvojí výklad, tak aby se trestaly opravdu pouze přímé výzvy k násilí a takové verbální projevy, které lze považovat za přímý návod k trestným činům. Měli bychom se spíše soustředit na efektivnější práci soudů a zajištění bezpečí v našich ulicích než na hlídání našich příspěvků na sociálních sítích. Návrh na rozšíření seznamu zvláště závažných trestných činů o hate speech absolutně nepodporujeme. Mazání obsahu, blokování webů a označování alternativních názorů za ilegální či nenávistné projevy může vést k vytváření prostředí, kde je omezena pluralita názorů a kde je obtížné vést otevřenou a čestnou debatu. Takovéto praktiky mohou být zneužity k potlačení legitimní kritiky a k ovlivňování veřejného mínění ve prospěch určitých politických agend. Můžete zpřehlednit, jak vaše strana hodlá řešit problém migrace a bezpečnosti tak, aby nepoškodila české národní zájmy? Zásadním prvkem naší politiky je posílení ochrany vnější hranice Schengenského prostoru. Jsme přesvědčeni, že Frontex by měl fungovat primárně jako bezpečnostní složka, nikoli jako neziskovka podporující migraci. Dále se domníváme, že je nutné přehodnotit současné právo EU, zejména lidskoprávní úmluvy, které umožňují široký výklad toho, o koho všeho se máme v EU postarat. To v důsledku podporuje nekontrolovaný příliv migrantů, což představuje bezpečnostní riziko. Naši poslanci budou usilovat o změnu těchto právních předpisů tak, aby lépe reflektovaly potřeby a bezpečnost občanů členských států, nikoli zájmy migrantů nebo teroristů, kteří se mohou mezi nimi skrývat. Věříme, že každá země má právo a povinnost chránit své hranice a své občany. Inspirací nám může být například Austrálie, která si své hranice umí účinně chránit. Evropská unie by měla přijmout podobný přístup a měla by také najít nějakou třetí zemi, kam jsou migranti odváženi, a současně s tím respektovat suverenitu a rozhodnutí jednotlivých členských států v otázkách poskytování azylu. Přístup Svobodných je postaven na principu, že právo a politiky by měly sloužit primárně občanům státu, nikoli zahraničním subjektům. I proto jsme jednoznačně proti jakýmkoliv migračním a přerozdělovacím paktům, které by Českou republiku zavazovaly k přijímání migrantů proti vůli našich občanů. Podle médií vláda podpořila výzvu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby bylo Ukrajině povoleno používat západní zbraně k útokům na ruské území. Ruská příhraniční města byla již několikrát ostřelována zbraněmi českého původu. Jak se na toto rozhodnutí a civilní oběti díváte pohledem právníka? V první řadě si myslím, že na toto velmi ochotně naskakují mnozí zejména méně oblíbení premiéři, aby laciným trikem odvrátili pozornost od svých vnitrostátních problémů a odvrátili porážku v eurovolbách. Je iluzorní, že máme dostatečný přehled o tom, jak se používají naše zbraně, když ani přesně nevíme, kolik máme na svém území migrantů a kolik jich každý den překračuje vnější hranice Schengenského prostoru. Fakticky umožnila takto ty zbraně použít každá vláda už tím, že z veřejných prostředků zbraně poskytla. Ve Svobodných věříme, že do zahraničí by měli lidé posílat peníze či zbraně pouze ze svého, aby daně mohly být nízké a dluhy minimální, a každý občan si vybíral, na co konkrétně chce své peníze použít. Je to mnohem upřímnější a efektivnější, než když stát rozdává z peněz, které sebral daňovým poplatníkům. Jak řekl Milton Friedman: „Dobročinnost a ekonomie jsou neslučitelné v každém případě. Kdokoli si chce hrát na dobrodince, ať tak činí za vlastní peníze.“ Z hlediska práva je důležité si uvědomit, že každý vojenský konflikt by měl být řízen a omezen v souladu s mezinárodním právem, které jasně stanovuje pravidla pro vedení války, včetně ochrany civilního obyvatelstva. Podpora útoků na ruské území, které vedou k civilním obětem, je problematická nejen z morálního hlediska, ale i z hlediska mezinárodního práva. Je třeba si uvědomit, že civilní oběti jakéhokoliv konfliktu by měly být vždy minimální a každý akt, který vede k záměrnému ohrožení civilistů, je v rozporu s Ženevskými konvencemi a dalšími mezinárodními dohodami. V kontextu mezinárodních vztahů a práva je tedy důležité, aby byly všechny kroky a rozhodnutí podrobeny důkladnému právnímu a etickému posouzení, aby bylo zajištěno, že Česká republika jedná v souladu s mezinárodním právem a svými mezinárodními závazky.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2024
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Cenzura, nikoliv „boj proti dezinformacím“. Vondráček ze Svobodných o memorandu mezi ČR a USA

Právník a předseda strany Svobodní Libor Vondráček - 42TČen
© Facebook
Předseda strany Svobodní a kandidát ve volbách do Evropského parlamentu Libor Vondráček v rozhovoru s neČT24 zpřehlednil, jaké řešení migrační krize vidí a co považuje za vhodnou změnu v politice zeleného údělu. Využití západních zbraní na území Ruska považuje za porušení mezinárodního práva.

Jedním z hesel Vaší kampaně je „Zařízněmě Green Deal“. Jak hodláte změnit směrnici, která byla přijata na národní úrovni již v roce 2019? Čím ohrožuje hospodářství za trvající ekonomické stagnace?

Libor Vondráček: Green Deal je navržen proto, aby nás zcela převychoval. Přesně to řekla už při jeho představení paní von der Leyenová: „Znamená to změnu. Každý z nás a každé odvětví bude muset přispět (...). Jde i o způsob, jak každý jeden z nás cestuje a žije. Emise musejí stát tolik, aby to změnilo naše chování.“

Představuje zásadní ohrožení pro české hospodářství, zejména v době ekonomické stagnace. Je přitom spojen s vysokými náklady (do třicátých let 5 bilionů eur) a regulacemi, které mohou zatížit již tak oslabené podniky a průmysl.

Pokud se Svobodní dostanou do pozic, kde mohou ovlivnit legislativu, budeme usilovat o revizi a změnu směrnice tak, aby byla více v souladu s principy svobodného trhu a méně restriktivní pro podnikání. Naším cílem je minimalizovat státní zásahy do ekonomiky a umožnit tak podnikům, aby se mohly rozvíjet a konkurovat na mezinárodním trhu bez nepřiměřených omezení. Ideální by ovšem bylo odmítnout klimatické závazky podobně, jako to udělal a znovu to udělá Donald Trump, až se znovu stane prezidentem USA. Pak můžeme zaříznout Green Deal, který je reálně nedosažitelný.

Tento týden ministr Lipavský hodlá podepsat se svým americkým kolegou Blinkenem memorandum o spolupráci v boji proti dezinformacím. Lze počítat s tím, že kritika Spojených států brzy bude v Česku nezákonná a trestná?

Svobodní jsou pevně proti jakýmkoliv snahám o omezení svobody slova pod záminkou boje proti dezinformacím. Je zásadní, aby byla zachována práva občanů vyjadřovat své názory a kritizovat vládní politiky, včetně zahraničních vztahů. Věříme, že kritika, i když se týká Spojených států, je fundamentálním právem každého občana a musí být chráněna. Jakékoliv právní opatření, které by kriminalizovalo takovou kritiku, by bylo v přímém rozporu s principy svobodné společnosti, které Svobodní hájí.

Jak vnímáte politiku bránění dezinformacím na národní úrovni (mazání ilegálního obsahu, nenávistné projevy, blokování webů s alternativními názory) a také na společné evropské úrovni?


Jsem přesvědčen, že již současné praktiky „boje proti dezinformacím“ často překračují hranice ochrany před skutečně nebezpečným obsahem a vstupují do oblasti cenzury a omezení svobody projevu. Pro nás je zcela nepřípustné další omezování svobody slova, neboť již současný stav považujeme za nebezpečný. Nejen z evropské, ale i z naší legislativy bychom rádi odstranili některé obecně formulované trestné činy, které umožňují dvojí výklad, tak aby se trestaly opravdu pouze přímé výzvy k násilí a takové verbální projevy, které lze považovat za přímý návod k trestným činům. Měli bychom se spíše soustředit na efektivnější práci soudů a zajištění bezpečí v našich ulicích než na hlídání našich příspěvků na sociálních sítích. Návrh na rozšíření seznamu zvláště závažných trestných činů o hate speech absolutně nepodporujeme.

Mazání obsahu, blokování webů a označování alternativních názorů za ilegální či nenávistné projevy může vést k vytváření prostředí, kde je omezena pluralita názorů a kde je obtížné vést otevřenou a čestnou debatu. Takovéto praktiky mohou být zneužity k potlačení legitimní kritiky a k ovlivňování veřejného mínění ve prospěch určitých politických agend.

Můžete zpřehlednit, jak vaše strana hodlá řešit problém migrace a bezpečnosti tak, aby nepoškodila české národní zájmy?


Zásadním prvkem naší politiky je posílení ochrany vnější hranice Schengenského prostoru. Jsme přesvědčeni, že Frontex by měl fungovat primárně jako bezpečnostní složka, nikoli jako neziskovka podporující migraci. Dále se domníváme, že je nutné přehodnotit současné právo EU, zejména lidskoprávní úmluvy, které umožňují široký výklad toho, o koho všeho se máme v EU postarat. To v důsledku podporuje nekontrolovaný příliv migrantů, což představuje bezpečnostní riziko. Naši poslanci budou usilovat o změnu těchto právních předpisů tak, aby lépe reflektovaly potřeby a bezpečnost občanů členských států, nikoli zájmy migrantů nebo teroristů, kteří se mohou mezi nimi skrývat.

Věříme, že každá země má právo a povinnost chránit své hranice a své občany. Inspirací nám může být například Austrálie, která si své hranice umí účinně chránit. Evropská unie by měla přijmout podobný přístup a měla by také najít nějakou třetí zemi, kam jsou migranti odváženi, a současně s tím respektovat suverenitu a rozhodnutí jednotlivých členských států v otázkách poskytování azylu. Přístup Svobodných je postaven na principu, že právo a politiky by měly sloužit primárně občanům státu, nikoli zahraničním subjektům. I proto jsme jednoznačně proti jakýmkoliv migračním a přerozdělovacím paktům, které by Českou republiku zavazovaly k přijímání migrantů proti vůli našich občanů.

Podle médií vláda podpořila výzvu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby bylo Ukrajině povoleno používat západní zbraně k útokům na ruské území. Ruská příhraniční města byla již několikrát ostřelována zbraněmi českého původu. Jak se na toto rozhodnutí a civilní oběti díváte pohledem právníka?

V první řadě si myslím, že na toto velmi ochotně naskakují mnozí zejména méně oblíbení premiéři, aby laciným trikem odvrátili pozornost od svých vnitrostátních problémů a odvrátili porážku v eurovolbách. Je iluzorní, že máme dostatečný přehled o tom, jak se používají naše zbraně, když ani přesně nevíme, kolik máme na svém území migrantů a kolik jich každý den překračuje vnější hranice Schengenského prostoru. Fakticky umožnila takto ty zbraně použít každá vláda už tím, že z veřejných prostředků zbraně poskytla. Ve Svobodných věříme, že do zahraničí by měli lidé posílat peníze či zbraně pouze ze svého, aby daně mohly být nízké a dluhy minimální, a každý občan si vybíral, na co konkrétně chce své peníze použít. Je to mnohem upřímnější a efektivnější, než když stát rozdává z peněz, které sebral daňovým poplatníkům. Jak řekl Milton Friedman: „Dobročinnost a ekonomie jsou neslučitelné v každém případě. Kdokoli si chce hrát na dobrodince, ať tak činí za vlastní peníze.“

Z hlediska práva je důležité si uvědomit, že každý vojenský konflikt by měl být řízen a omezen v souladu s mezinárodním právem, které jasně stanovuje pravidla pro vedení války, včetně ochrany civilního obyvatelstva. Podpora útoků na ruské území, které vedou k civilním obětem, je problematická nejen z morálního hlediska, ale i z hlediska mezinárodního práva. Je třeba si uvědomit, že civilní oběti jakéhokoliv konfliktu by měly být vždy minimální a každý akt, který vede k záměrnému ohrožení civilistů, je v rozporu s Ženevskými konvencemi a dalšími mezinárodními dohodami.

V kontextu mezinárodních vztahů a práva je tedy důležité, aby byly všechny kroky a rozhodnutí podrobeny důkladnému právnímu a etickému posouzení, aby bylo zajištěno, že Česká republika jedná v souladu s mezinárodním právem a svými mezinárodními závazky.