https://42tcen.com/entry/michelko-k-rtvs-volici-su-nespokojni-s-verejnopravnymi-mediami-poskytuju-jednostranny-pohlad
Michelko o novom zákone: Voliči sú nespokojní s RTVS, poskytuje jednostranný pohľad
Michelko o novom zákone: Voliči sú nespokojní s RTVS, poskytuje jednostranný pohľad
Na Slovensku vrie debata o budúcnosti RTVS kvôli novele zákona z pera Ministerstva kultúry. Navrhlo inštitúcii rozdeliť a doplniť jej štruktúru pre... - 14.03.2024, 42TČen
2024-03-14T06:49:10
2024-03-19T09:24:56
Slovensko
Roman Michelko
Názory
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/1710438377_Michelko-new.png
Pán poslanec, prečo tento zákon vznikol a čo by mal pomôcť vyriešiť? Zákon vznikol preto, lebo verejnoprávnosť na Slovensku naozaj nie je. Posledné dni jasne ukazujú, že verejnoprávne médiá dávajú jednostranné pohľady bez oponentúry alebo bez argumentov druhej strany. Toto je dlhodobý stav. Jednoducho naši voliči sú hlboko nespokojní s tým, ako fungujú verejnoprávne médiá. Dnes bola situácia taká, že politici mali raz za päť rokov vplyv na to, kto bude šéfom verejnoprávnych médií a potom už v podstate žiadny vplyv nemali. Rady RTVS mali veľmi obmedzené kompetencie a nemohli korigovať mnohé pochybenia. Nová legislatíva, ktorá je v legislatívnom procese, by to mala korigovať. Budú sa novo kreovať rady, bude dramaturgická rada aj v priebehu volebného obdobia, alebo mandátu nového manažmentu RTVS a budú sa môcť pripomienkovať niektoré pochybenia, čo doteraz nebolo možné. Zamestnanci RTVS teraz žiadajú Ministerstvo kultúry SR, aby stiahlo navrhované zmeny zákona. Apelujú na vytvorenie prostredia pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média ako garanta nezávislej novinárskej a kultúrnej tvorby. Čo si o tejto iniciatíve zamestnancov myslíte? Z interných informácií viem, že iniciatíva išla od manažmentu. Je jasné, že títo ľudia sa snažia zakonzervovať súčasný stav. Samozrejme, diskusia je možná a určite bude prebiehať. Je nutné, aby ľudia chápali, že to nie je tak, že dnes sa dal návrh zákona a zajtra bude platiť. Do budúceho pondelka bude medzirezortné pripomienkové konanie, potom to pôjde na legislatívnu radu vlády, potom sa to bude prerokovávať na vláde. Pôjde to ako vládny návrh zákona, potom to pôjde do parlamentu. Tam to pokračuje do prvého čítania. Následne, keď prejde prvým čítaním, bude mesiac na diskusiu. Potom to pôjde do výboru pre kultúru a médiá, ktorý to zpripomienkuje a zoponuje. Potom to pôjde do druhého a tretieho čítania. Je možné, že to prezidentka ešte vráti. Čiže ten legislatívnej proces bude podľa všetkého trvať minimálne tri mesiace. Nie je pravdepodobné, že by ten zákon vstúpil do platnosti skôr ako prvého júla. Čiže určite priestor na diskusiu bude a tri mesiace je dostatočný priestor. Manažment akýmsi spôsobom nastrašil zamestnancov a dával im jednostranné informácie. Robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa zabetónovala pozícia a aby sa neriešili dlhodobo neriešené problémy. Samozrejme, že diskusia bude možno už aj vnútri koalície. Ministerka predstavila koncepciu a potom ministri za HLAS sa s tým oboznámili a uvidíme teraz, čo bude ďalej nasledovať. Pracovníkom RTVS a kritikom zákona prekáža, že z novej inštitúcie by sa mohol pre akúkoľvek vládu stať „nástroj na politické ovládnutie“. Podľa ich názoru zákon znemožní fungovanie slobodných a nezávislých verejnoprávnych médií, ktoré slúžia všetkým občanom Slovenska. Bolo RTVS doteraz dostatočne vyvážené a reprezentovalo celé spektrum názorov? Určite nie, a preto bola nutná táto zmena. Treba jasne povedať, že podľa nového znenia zákona nebudú voliť manažment televízie politici, ale odborníci, ktorí budú menovaní a kreovaní z dvoch zdrojov čiastočne. Menšia časť bude menovaná ministerstvom, väčšia časť bude volená v parlamente tak, ako to bolo doteraz. Títo odborníci budú musieť mať nejaké parametre: nesmie mať žiadnu väzbu na akúkoľvek politickú stranu, musia byť aj profesne zadefinovaný. Je vždy lepšie, keď to robia nie plénum parlamentu, kde naozaj len malý zlomok poslancov sa venuje mediálnej oblasti, ale keď to budú kompetentní ľudia, ktorí majú nejakú životnú skúsenosť a celoživotne sa v tomto prostredí pohybovali. Ja som vždy preferoval, aby nie plénum parlamentu, ale rady prevzali manažment. Treba jasne povedať, že v tých radách nebudú politici, ale odborníci. Samozrejme, otázka kreovania je kontroverzná. Z ministerstva ma informovali, že toto je transpozícia dvoch modelov verejnoprávnych médií: nórskeho, kde je najvyššia miera slobody slova, alebo španielskeho. V tomto zmysle je to tak, že by zákon mal byť plne kompatibilný s Európskou vysielacou úniou, ostane stále verejnoprávny charakter. Dramaturgická rada bude podľa mňa priebežne vyvažovať niektoré pochybenia, ktoré boli v rámci vysielania. Samozrejme je to zásah do status quo, zmení sa televízia. Neznamená to, že to bude nejaké trápne ovládnutie alebo že vláda bude menovať riaditeľa televízie. Tak to nebude. Ministerstvo kultúry SR predložilo návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (RTVS). V rámci neho vznikne verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas. Legislatíva počíta s novým spôsobom voľby generálneho riaditeľa, ktorého bude voliť sedemčlenná Rada Slovenskej televízie a rozhlasu. Troch členov rady nominuje minister kultúry a ďalších štyroch volí parlament. Dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania má po novom Programová rada.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2024
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Michelko o novom zákone: Voliči sú nespokojní s RTVS, poskytuje jednostranný pohľad

Poslanec NR SR Roman Michelko (SNS) - 42TČen
© Facebook / Roman Michelko
Na Slovensku vrie debata o budúcnosti RTVS kvôli novele zákona z pera Ministerstva kultúry. Navrhlo inštitúcii rozdeliť a doplniť jej štruktúru pre väčšiu vyváženosť a objektivitu názorov. Poslanec Roman Michelko (SNS) vysvetlil pre neČT24 podstatu zákona a vyvrátil argumenty kritikov.

Pán poslanec, prečo tento zákon vznikol a čo by mal pomôcť vyriešiť?

Zákon vznikol preto, lebo verejnoprávnosť na Slovensku naozaj nie je. Posledné dni jasne ukazujú, že verejnoprávne médiá dávajú jednostranné pohľady bez oponentúry alebo bez argumentov druhej strany. Toto je dlhodobý stav. Jednoducho naši voliči sú hlboko nespokojní s tým, ako fungujú verejnoprávne médiá.

Dnes bola situácia taká, že politici mali raz za päť rokov vplyv na to, kto bude šéfom verejnoprávnych médií a potom už v podstate žiadny vplyv nemali. Rady RTVS mali veľmi obmedzené kompetencie a nemohli korigovať mnohé pochybenia. Nová legislatíva, ktorá je v legislatívnom procese, by to mala korigovať. Budú sa novo kreovať rady, bude dramaturgická rada aj v priebehu volebného obdobia, alebo mandátu nového manažmentu RTVS a budú sa môcť pripomienkovať niektoré pochybenia, čo doteraz nebolo možné.

Zamestnanci RTVS teraz žiadajú Ministerstvo kultúry SR, aby stiahlo navrhované zmeny zákona. Apelujú na vytvorenie prostredia pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média ako garanta nezávislej novinárskej a kultúrnej tvorby. Čo si o tejto iniciatíve zamestnancov myslíte?

Z interných informácií viem, že iniciatíva išla od manažmentu. Je jasné, že títo ľudia sa snažia zakonzervovať súčasný stav. Samozrejme, diskusia je možná a určite bude prebiehať. Je nutné, aby ľudia chápali, že to nie je tak, že dnes sa dal návrh zákona a zajtra bude platiť. Do budúceho pondelka bude medzirezortné pripomienkové konanie, potom to pôjde na legislatívnu radu vlády, potom sa to bude prerokovávať na vláde. Pôjde to ako vládny návrh zákona, potom to pôjde do parlamentu. Tam to pokračuje do prvého čítania. Následne, keď prejde prvým čítaním, bude mesiac na diskusiu. Potom to pôjde do výboru pre kultúru a médiá, ktorý to zpripomienkuje a zoponuje. Potom to pôjde do druhého a tretieho čítania. Je možné, že to prezidentka ešte vráti. Čiže ten legislatívnej proces bude podľa všetkého trvať minimálne tri mesiace. Nie je pravdepodobné, že by ten zákon vstúpil do platnosti skôr ako prvého júla.

Čiže určite priestor na diskusiu bude a tri mesiace je dostatočný priestor. Manažment akýmsi spôsobom nastrašil zamestnancov a dával im jednostranné informácie. Robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa zabetónovala pozícia a aby sa neriešili dlhodobo neriešené problémy. Samozrejme, že diskusia bude možno už aj vnútri koalície. Ministerka predstavila koncepciu a potom ministri za HLAS sa s tým oboznámili a uvidíme teraz, čo bude ďalej nasledovať.

Pracovníkom RTVS a kritikom zákona prekáža, že z novej inštitúcie by sa mohol pre akúkoľvek vládu stať „nástroj na politické ovládnutie“. Podľa ich názoru zákon znemožní fungovanie slobodných a nezávislých verejnoprávnych médií, ktoré slúžia všetkým občanom Slovenska. Bolo RTVS doteraz dostatočne vyvážené a reprezentovalo celé spektrum názorov?

Určite nie, a preto bola nutná táto zmena. Treba jasne povedať, že podľa nového znenia zákona nebudú voliť manažment televízie politici, ale odborníci, ktorí budú menovaní a kreovaní z dvoch zdrojov čiastočne. Menšia časť bude menovaná ministerstvom, väčšia časť bude volená v parlamente tak, ako to bolo doteraz. Títo odborníci budú musieť mať nejaké parametre: nesmie mať žiadnu väzbu na akúkoľvek politickú stranu, musia byť aj profesne zadefinovaný.

Je vždy lepšie, keď to robia nie plénum parlamentu, kde naozaj len malý zlomok poslancov sa venuje mediálnej oblasti, ale keď to budú kompetentní ľudia, ktorí majú nejakú životnú skúsenosť a celoživotne sa v tomto prostredí pohybovali. Ja som vždy preferoval, aby nie plénum parlamentu, ale rady prevzali manažment. Treba jasne povedať, že v tých radách nebudú politici, ale odborníci.

Samozrejme, otázka kreovania je kontroverzná. Z ministerstva ma informovali, že toto je transpozícia dvoch modelov verejnoprávnych médií: nórskeho, kde je najvyššia miera slobody slova, alebo španielskeho. V tomto zmysle je to tak, že by zákon mal byť plne kompatibilný s Európskou vysielacou úniou, ostane stále verejnoprávny charakter. Dramaturgická rada bude podľa mňa priebežne vyvažovať niektoré pochybenia, ktoré boli v rámci vysielania. Samozrejme je to zásah do status quo, zmení sa televízia. Neznamená to, že to bude nejaké trápne ovládnutie alebo že vláda bude menovať riaditeľa televízie. Tak to nebude.
Ministerstvo kultúry SR predložilo návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (RTVS). V rámci neho vznikne verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas. Legislatíva počíta s novým spôsobom voľby generálneho riaditeľa, ktorého bude voliť sedemčlenná Rada Slovenskej televízie a rozhlasu. Troch členov rady nominuje minister kultúry a ďalších štyroch volí parlament. Dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania má po novom Programová rada.