https://42tcen.com/entry/valku-na-ukrajine-cilene-vyvolaly-usa-v-ceskem-tisku-o-tom-vsichni-drzi-hubu-upozornil-doubrava
Válku na Ukrajině cíleně vyvolaly USA. V českém tisku o tom všichni drží hubu, upozornil Doubrava
Válku na Ukrajině cíleně vyvolaly USA. V českém tisku o tom všichni drží hubu, upozornil Doubrava
Bývalý senátor Jaroslav Doubrava shrnul následky podepsání smlouvy o obranné spolupráci mezi Českou republikou a USA. Vlastní pohled uvedl ze své ... - 17.07.2023, 42TČen
2023-07-17T10:31:53
2023-07-20T03:29:04
Bezpečnost
Smlouva DCA
Názory
Komentář
Jaroslav Doubrava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/Doubrava.jpg
Smlouva s USA je dokladem primitivity českých politiků. Bohužel, od ČSSD přes gang ultrapravicových hlupáků, kteří dnes tvoří hnusně fialovou vládu, až po relativně střízlivé ANO, politici ve své vypočítavé tuposti odhlížejí od širších souvislostí. Typický je názor Lubomíra Zaorálka, který se živil v letech 2014 až 2017 jako ministr zahraničních věcí. Dne 14. 7. 2023 v televizi (Studio ČT24) večer na otázku, zda podpisem obranné smlouvy se Spojenými státy se nevzdáváme suverenity, pronesl typickou nehoráznost politických primitivů: „Samozřejmě se vzdáváme své suverenity. My se jí vzdáváme. Nemáme ani 30 tisíc vojáků, máme 30 tanků, tak jako v této chvíli ČR není v pozici, kdy jsme mívali 1500 tanků apod. a stejně to bylo málo. Takže my jsme země, která se v jedné chvíli rozhodla, že svou bezpečnost budeme budovat na základě spolupráce s ostatními. Na tomto summitu byly přijaty obranné plány, které přesně rozpracovávají, co která země má dělat a co má dodat. Toto je v této chvíli naše jediná šance, jestli chceme zajistit svou bezpečnost. Když jsme vstupovali do aliance, tak jsme to dělali. Víte proč? Protože v té době nám ani tak nehrozilo Rusko, ale bylo to zvýšení ratingu ČR. Cítili jsme, že jakmile vstoupíme do aliance, pak do EU, tak jsme zabezpečený prostor, do kterého se nikdo nebude bát investovat. Mimochodem dneska, když o to usiluje Ukrajina, tak má podle mě velmi podobné přemýšlení, jako jsme měli my. ... Takže když někdo říká, že se mu to nelíbí a že bychom měli svrchovanost obnovit, tak by mě velice zajímalo, jak si náš budoucí život s tou svrchovaností bude představovat...“ To je doslovná citace přihlouplého názoru Lubomíra Zaorálka. Vzpomínám si, že již v roce 1998 jsem četl v odborném vojenském časopisu Vojenské rozhledy č. 2, kde publicista František Roček v článku „Evropa 21. století - Podvědomá obava z konfliktu“ velmi střízlivě napsal, že v obranné doktríně ČR jde především o střežení vzdušného prostoru, schopnost obrany proti úderům ze vzduchu a schopnost vypořádat se s teroristickými komandy, případně s polovojenskými skupinami, které by mohly být součástí divokých migračních vln. Nepotřebujeme ohromnou armádu a nepotřebujeme spojeneckou alianci, která je agresivní a nevypočitatelná. Válku na Ukrajině cíleně vyvolaly USA. K eskalaci a cílenému výcviku a tichému vyzbrojování se hrdě hlásí. Jenom v oficiálním českém tisku o tom všichni drží hubu. Výstižně to vykresluje oficiální informace dvou autorů z června 2022: Barno, U.S. Army (ret.) a Dr. Nora Bensahel. Jsou hostujícími profesory strategických studií na Johns Hopkins School of Advanced International Studies a vedoucími pracovníky v Philip Merrill Center for Strategic Studies, kde napsali: „...Jedním z jasných úspěchů na Ukrajině je míra, do jaké americká armáda pomohla posílit ukrajinskou armádu od ruské anexe Krymu v roce 2014. V úsilí, které do značné míry prošlo bez povšimnutí médií i většiny vojenských pozorovatelů, se široká škála amerických sil tiše střídala na Ukrajině, aby vycvičila tamní armádu. Tyto snahy zahrnovaly výcvik v konvenční i nekonvenční taktice, v používání pokročilých amerických zbraní a v profesionalizaci důstojníků a poddůstojníků. ... Ukrajina a Kalifornie jsou partnery od počátku programu a zintenzivnily svou spolupráci od ruské anexe Krymu v roce 2014. Šéf Kalifornské národní gardy, generálmajor David Baldwin, spolupracuje s ukrajinskými silami po celá desetiletí a začal jim pomáhat s přípravou na potenciální válku několik týdnů předtím, než k ní došlo...“ V knize „Studená válka 2.0.“ jsem mj. napsal: „... Může za to do nemalé míry i jedna americká husa - náměstkyně amerického ministra zahraničí pro evropské záležitosti Victoria Nulandová. Např. v rozhovoru s americkým velvyslancem v Kyjevě prohlásila „Fuck the EU“. Nebo v době, kdy se spekulovalo, z koho udělat po uvažovaném převratu prezidenta, odmítla V. Klička preferovaného EU, protože USA chtějí premiérem Jaceňuka. Vrcholem bylo, když veřejně řekla, že USA investovaly do „ukrajinské demokracie“ (čili do podvratných operací) 5 miliard dolarů. ... Pokud představitelka administrativy USA přiznala, že na vlivové protiruské operace Američané nacpali do Ukrajinců 5 miliard dolarů, byla to pro Američany cena zcela minimální. Nejen, že 5 miliard připravilo Rusko o souseda ve spřízněném režimu, ale také odstřihlo Rusko od technologické ukrajinské základny. Část oprav vojenské výzbroje, ale i část výroby součástek pro ruské zbraně (včetně leteckých a lodních motorů) vyráběli pro ruskou armádu ve svých závodech Ukrajinci. Tím, že provokatéři z Majdanu spolu s pravicovými politiky dosáhli mezi Ruskem a Ukrajinou téměř stavu války, dosáhli téhož, jako by USA nebo vojska NATO obsadila Ukrajinu. Když od března 2014 probíhala na východní Ukrajině válka mezi proruskými enklávami a prozápadní kyjevskou ukrajinskou oblastí, přední americký geopolitik G. Friedman ji hodnotil jako nejdůležitější válku v Evropě od skončení studené války. Geostrategický význam Ukrajiny vysvětloval slovy, že je životně důležitou nárazníkovou zónu Ruska." Co dodat o mírumilovnosti USA a tím i jakési aliance NATO? Snad jen připomenout slova našeho krále alkoholiků, když po odchodu Sovětských vojsk řekl, že na naše území už nikdy nesmí vstoupit noha cizího vojáka. Je velmi málo toho, s čím bych s ním souhlasil. S tímto do posledního písmene! Smlouva je natolik darebná, že by se k ní bez jakékoli výhrady měl v referendu vyslovit celý národ!!! Skutečnost, že Senát toto darebáctví přijal, mne v jeho současném složení nepřekvapuje. Jen tím dokazuje, že není tou pojistkou, že většina jich zapomněla na svůj slib, který při nástupu k výkonu svěřeného mandátu složili a podpisem stvrdili.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2023
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Válku na Ukrajině cíleně vyvolaly USA. V českém tisku o tom všichni drží hubu, upozornil Doubrava

Jaroslav Doubrava - 42TČen
© Foto z archivu Jaroslava Doubravy (c)
Bývalý senátor Jaroslav Doubrava shrnul následky podepsání smlouvy o obranné spolupráci mezi Českou republikou a USA. Vlastní pohled uvedl ze své knihy Studená válka 2.0. V úvaze pro neČT24 citoval vyjádření předních politiků a publicistů z různých dob k základům bezpečnosti ČR.

Smlouva s USA je dokladem primitivity českých politiků. Bohužel, od ČSSD přes gang ultrapravicových hlupáků, kteří dnes tvoří hnusně fialovou vládu, až po relativně střízlivé ANO, politici ve své vypočítavé tuposti odhlížejí od širších souvislostí. Typický je názor Lubomíra Zaorálka, který se živil v letech 2014 až 2017 jako ministr zahraničních věcí.

Dne 14. 7. 2023 v televizi (Studio ČT24) večer na otázku, zda podpisem obranné smlouvy se Spojenými státy se nevzdáváme suverenity, pronesl typickou nehoráznost politických primitivů: „Samozřejmě se vzdáváme své suverenity. My se jí vzdáváme. Nemáme ani 30 tisíc vojáků, máme 30 tanků, tak jako v této chvíli ČR není v pozici, kdy jsme mívali 1500 tanků apod. a stejně to bylo málo. Takže my jsme země, která se v jedné chvíli rozhodla, že svou bezpečnost budeme budovat na základě spolupráce s ostatními. Na tomto summitu byly přijaty obranné plány, které přesně rozpracovávají, co která země má dělat a co má dodat. Toto je v této chvíli naše jediná šance, jestli chceme zajistit svou bezpečnost. Když jsme vstupovali do aliance, tak jsme to dělali. Víte proč? Protože v té době nám ani tak nehrozilo Rusko, ale bylo to zvýšení ratingu ČR. Cítili jsme, že jakmile vstoupíme do aliance, pak do EU, tak jsme zabezpečený prostor, do kterého se nikdo nebude bát investovat. Mimochodem dneska, když o to usiluje Ukrajina, tak má podle mě velmi podobné přemýšlení, jako jsme měli my. ... Takže když někdo říká, že se mu to nelíbí a že bychom měli svrchovanost obnovit, tak by mě velice zajímalo, jak si náš budoucí život s tou svrchovaností bude představovat...“

To je doslovná citace přihlouplého názoru Lubomíra Zaorálka.

Vzpomínám si, že již v roce 1998 jsem četl v odborném vojenském časopisu Vojenské rozhledy č. 2, kde publicista František Roček v článku „Evropa 21. století - Podvědomá obava z konfliktu“ velmi střízlivě napsal, že v obranné doktríně ČR jde především o střežení vzdušného prostoru, schopnost obrany proti úderům ze vzduchu a schopnost vypořádat se s teroristickými komandy, případně s polovojenskými skupinami, které by mohly být součástí divokých migračních vln. Nepotřebujeme ohromnou armádu a nepotřebujeme spojeneckou alianci, která je agresivní a nevypočitatelná.

Válku na Ukrajině cíleně vyvolaly USA. K eskalaci a cílenému výcviku a tichému vyzbrojování se hrdě hlásí. Jenom v oficiálním českém tisku o tom všichni drží hubu. Výstižně to vykresluje oficiální informace dvou autorů z června 2022: Barno, U.S. Army (ret.) a Dr. Nora Bensahel. Jsou hostujícími profesory strategických studií na Johns Hopkins School of Advanced International Studies a vedoucími pracovníky v Philip Merrill Center for Strategic Studies, kde napsali: „...Jedním z jasných úspěchů na Ukrajině je míra, do jaké americká armáda pomohla posílit ukrajinskou armádu od ruské anexe Krymu v roce 2014. V úsilí, které do značné míry prošlo bez povšimnutí médií i většiny vojenských pozorovatelů, se široká škála amerických sil tiše střídala na Ukrajině, aby vycvičila tamní armádu. Tyto snahy zahrnovaly výcvik v konvenční i nekonvenční taktice, v používání pokročilých amerických zbraní a v profesionalizaci důstojníků a poddůstojníků. ... Ukrajina a Kalifornie jsou partnery od počátku programu a zintenzivnily svou spolupráci od ruské anexe Krymu v roce 2014. Šéf Kalifornské národní gardy, generálmajor David Baldwin, spolupracuje s ukrajinskými silami po celá desetiletí a začal jim pomáhat s přípravou na potenciální válku několik týdnů předtím, než k ní došlo...“

V knize „Studená válka 2.0.“ jsem mj. napsal: „... Může za to do nemalé míry i jedna americká husa - náměstkyně amerického ministra zahraničí pro evropské záležitosti Victoria Nulandová. Např. v rozhovoru s americkým velvyslancem v Kyjevě prohlásila „Fuck the EU“. Nebo v době, kdy se spekulovalo, z koho udělat po uvažovaném převratu prezidenta, odmítla V. Klička preferovaného EU, protože USA chtějí premiérem Jaceňuka. Vrcholem bylo, když veřejně řekla, že USA investovaly do „ukrajinské demokracie“ (čili do podvratných operací) 5 miliard dolarů. ... Pokud představitelka administrativy USA přiznala, že na vlivové protiruské operace Američané nacpali do Ukrajinců 5 miliard dolarů, byla to pro Američany cena zcela minimální. Nejen, že 5 miliard připravilo Rusko o souseda ve spřízněném režimu, ale také odstřihlo Rusko od technologické ukrajinské základny. Část oprav vojenské výzbroje, ale i část výroby součástek pro ruské zbraně (včetně leteckých a lodních motorů) vyráběli pro ruskou armádu ve svých závodech Ukrajinci.

Tím, že provokatéři z Majdanu spolu s pravicovými politiky dosáhli mezi Ruskem a Ukrajinou téměř stavu války, dosáhli téhož, jako by USA nebo vojska NATO obsadila Ukrajinu.

Když od března 2014 probíhala na východní Ukrajině válka mezi proruskými enklávami a prozápadní kyjevskou ukrajinskou oblastí, přední americký geopolitik G. Friedman ji hodnotil jako nejdůležitější válku v Evropě od skončení studené války. Geostrategický význam Ukrajiny vysvětloval slovy, že je životně důležitou nárazníkovou zónu Ruska."

Co dodat o mírumilovnosti USA a tím i jakési aliance NATO? Snad jen připomenout slova našeho krále alkoholiků, když po odchodu Sovětských vojsk řekl, že na naše území už nikdy nesmí vstoupit noha cizího vojáka. Je velmi málo toho, s čím bych s ním souhlasil. S tímto do posledního písmene! Smlouva je natolik darebná, že by se k ní bez jakékoli výhrady měl v referendu vyslovit celý národ!!! Skutečnost, že Senát toto darebáctví přijal, mne v jeho současném složení nepřekvapuje. Jen tím dokazuje, že není tou pojistkou, že většina jich zapomněla na svůj slib, který při nástupu k výkonu svěřeného mandátu složili a podpisem stvrdili.