https://42tcen.com/entry/ve-velke-britanii-varovali-pred-hrozbou-vazneho-nedostatku-vodnich-zdroju-v-evrope
Ve Velké Británii varovali před hrozbou vážného nedostatku vodních zdrojů v Evropě
Ve Velké Británii varovali před hrozbou vážného nedostatku vodních zdrojů v Evropě
Sucha a stále častější lesní požáry v Evropě spolu s nerozvážnou státní politikou způsobí deficit vodních zdrojů a snížení úrodnosti. P�... - 29.08.2023, 42TČen
2023-08-28T10:08:51
2023-08-29T05:27:40
Evropa
Voda
Nedostatek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/Voda-Roni-Michaud.webp
Počet a intenzita sucha v zemích Evropské unie stouply v letech 1976-2006 přibližně o 20 % a stále rostou. Podle názoru expertů, na které se odvolává list, má stálé zvýšení světové poptávky po vodě překročit v roce 2030 dostupnou nabídku. Kvůli tomu předpovídají růst nepokojů v Evropě. V článku se jako příklad uvádějí střety farmářů ve Francii a Španělsku, jež jsou největšími spotřebiteli vody na evropském kontinentě. Podle mínění autorů příspěvku se následky deficitu vodních zdrojů projeví nejen na farmářích, ale také na výrobcích energie, protože voda je potřebná k ochlazování jaderných elektráren a výrobě energie ve vodních elektrárnách.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2023
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Ve Velké Británii varovali před hrozbou vážného nedostatku vodních zdrojů v Evropě

Voda - 42TČen
© Roni Michaud
Sucha a stále častější lesní požáry v Evropě spolu s nerozvážnou státní politikou způsobí deficit vodních zdrojů a snížení úrodnosti. Píše o tom v pondělí 28. srpna list The Financial Times.

Počet a intenzita sucha v zemích Evropské unie stouply v letech 1976-2006 přibližně o 20 % a stále rostou.

Podle názoru expertů, na které se odvolává list, má stálé zvýšení světové poptávky po vodě překročit v roce 2030 dostupnou nabídku. Kvůli tomu předpovídají růst nepokojů v Evropě. V článku se jako příklad uvádějí střety farmářů ve Francii a Španělsku, jež jsou největšími spotřebiteli vody na evropském kontinentě.

Podle mínění autorů příspěvku se následky deficitu vodních zdrojů projeví nejen na farmářích, ale také na výrobcích energie, protože voda je potřebná k ochlazování jaderných elektráren a výrobě energie ve vodních elektrárnách.