https://42tcen.com/entry/zieba-brics-se-dynamicky-rozviji-vetsina-statu-chce-budovat-spravedlivy-svet-ne-eurocentricky
Zieba: BRICS se dynamicky rozvíjí. Většina států chce budovat spravedlivý svět, ne eurocentrický
Zieba: BRICS se dynamicky rozvíjí. Většina států chce budovat spravedlivý svět, ne eurocentrický
Jakub Zieba se minulý týden osobně zúčastnil Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Pro neČT24 přiblížil své dojmy i z odborných dis... - 11.06.2024, 42TČen
2024-06-11T03:26:12
2024-06-13T03:50:48
BRICS
Názory
Jakub Zieba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/Zieba-SPIEF.jpg
Čím vás zaujalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum? Jakub Zieba: Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum má dlouholetou pověst prestižní a světové události, kde se navazují kontakty, spolupráce a vytváří se podmínky ke konstruktivním změnám světové ekonomiky a uspořádání. Zkratka SPIEF (ПМЭФ) se již stala určitou známkou kvality, která je atraktivní sama o sobě. Jsem tedy moc rád, že jsem se takové světové události mohl také zúčastnit. Moto letošního fóra zní „Základ multipolárního světa – vytváření nových bodů růstu“. V čem podle vás reflektuje současnost? V současné době se západní model společnosti již vyčerpal a začal degenerovat. Neokoloniální západní systém pod taktovkou USA již více není udržitelný z mnoha důvodů. Zákonitě tedy vzniká reakce ostatních států na tyto procesy. Světová většina chce budovat svět, který bude spravedlivý - a ne eurocentrický a american-centricky. Vidíme, že se dynamicky rozvíjí skupina BRICS pod vedoucí úlohou Ruské federace a Číny. Státy BRICS v čele s Ruskem nabízí odlišný model společnosti, který bude založen právě na spravedlnosti, rovnosti, bezpečnosti a spolupráce. SPIEF je prostranstvím, kde se právě tyto procesy tvoří. Jak hodnotíte složení účastníků fóra? Potkal jste se s někým z České republiky nebo ze Slovenska? Bohužel nevím, zda-li se účastnil ještě někdo další z ČR nebo Slovenska. Ve skutečnosti je smutné, že Evropa odmítá spolupráci a dialog. Místo toho si zavírá dveře. Změny se dějí - ať už se to někomu líbí nebo ne. To je objektivní fakt. Je také potřeba dodat, že letošního fóra se účastnilo téměř 22 000 hostů ze 139 zemí světa. To svědčí o tom, že se Rusko v žádné mezinárodní izolaci nenachází. Která z diskuzí na fóru vás zaujala a proč? Nejvíce mě zaujala diskuze Polycentričnost jako norma budoucího světa bez kolonií a hegemonů. Bylo ozvučeno mnoho zajímavých informací a tezí. Například, že státy BRICS již mají větší HDP než země G7. Kromě toho jsem navštívil diskuze o bloggingu, tradičních a rodinných hodnotách a rozvoji BRICS. Máte možnost toto fórum porovnat s podobnými mezinárodními akcemi v České republice? Osobně to porovnat nemohu, jiného podobného ekonomické fóra jsem se neúčastnil. Ani si nejsem vědom toho, zda se v ČR koná podobná světová událost.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2024
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Zieba: BRICS se dynamicky rozvíjí. Většina států chce budovat spravedlivý svět, ne eurocentrický

Bloger Jakub Zieba - 42TČen
© Jakub Zieba
Jakub Zieba se minulý týden osobně zúčastnil Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Pro neČT24 přiblížil své dojmy i z odborných diskuzí o rozvoji spolupráce států BRICS. Uvedl, že toto uskupení nabízí svým členům alternativní model spolupráce založený na rovnosti a bezpečnosti.

Čím vás zaujalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum?

Jakub Zieba: Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum má dlouholetou pověst prestižní a světové události, kde se navazují kontakty, spolupráce a vytváří se podmínky ke konstruktivním změnám světové ekonomiky a uspořádání. Zkratka SPIEF (ПМЭФ) se již stala určitou známkou kvality, která je atraktivní sama o sobě. Jsem tedy moc rád, že jsem se takové světové události mohl také zúčastnit.

Moto letošního fóra zní „Základ multipolárního světa – vytváření nových bodů růstu“. V čem podle vás reflektuje současnost?


V současné době se západní model společnosti již vyčerpal a začal degenerovat. Neokoloniální západní systém pod taktovkou USA již více není udržitelný z mnoha důvodů. Zákonitě tedy vzniká reakce ostatních států na tyto procesy. Světová většina chce budovat svět, který bude spravedlivý - a ne eurocentrický a american-centricky. Vidíme, že se dynamicky rozvíjí skupina BRICS pod vedoucí úlohou Ruské federace a Číny. Státy BRICS v čele s Ruskem nabízí odlišný model společnosti, který bude založen právě na spravedlnosti, rovnosti, bezpečnosti a spolupráce. SPIEF je prostranstvím, kde se právě tyto procesy tvoří.

Jak hodnotíte složení účastníků fóra? Potkal jste se s někým z České republiky nebo ze Slovenska?

Bohužel nevím, zda-li se účastnil ještě někdo další z ČR nebo Slovenska. Ve skutečnosti je smutné, že Evropa odmítá spolupráci a dialog. Místo toho si zavírá dveře. Změny se dějí - ať už se to někomu líbí nebo ne. To je objektivní fakt. Je také potřeba dodat, že letošního fóra se účastnilo téměř 22 000 hostů ze 139 zemí světa. To svědčí o tom, že se Rusko v žádné mezinárodní izolaci nenachází.

Která z diskuzí na fóru vás zaujala a proč?


Nejvíce mě zaujala diskuze Polycentričnost jako norma budoucího světa bez kolonií a hegemonů. Bylo ozvučeno mnoho zajímavých informací a tezí. Například, že státy BRICS již mají větší HDP než země G7. Kromě toho jsem navštívil diskuze o bloggingu, tradičních a rodinných hodnotách a rozvoji BRICS.

Máte možnost toto fórum porovnat s podobnými mezinárodními akcemi v České republice?

Osobně to porovnat nemohu, jiného podobného ekonomické fóra jsem se neúčastnil. Ani si nejsem vědom toho, zda se v ČR koná podobná světová událost.