https://42tcen.com/index.php/entry/eu-so-sucasnym-politickym-systemom-je-nereformovatelna-marcek-prehovoril-o-novom-hnuti
„EÚ so súčasným politickým systémom je nereformovateľná”. Marček prehovoril o novom hnutí
„EÚ so súčasným politickým systémom je nereformovateľná”. Marček prehovoril o novom hnutí
V decembri exposlanec Národnej rady Peter Marček oznámil zber podpisov na založenie nového hnutia Jednotní Slovania. Pre neČT24 uviedol, čo podľa ne... - 19.01.2024, 42TČen
2024-01-19T09:41:13
2024-01-22T05:14:25
Slovensko
Názory
Peter Marček
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/Peter-Marcek-1.jpg
Pán Marček, vaše hnutie sa usiluje o zjednotenie Slovanov. Niektoré slovanské národy sú voči sebe dosť neznášanlivé. Nie je toto zjednotenie utópiou? Na základe akých myšlienok môžu byť rozdielne národy zjednotené? Kapitalistický systém v súčasnej podobe je nespravodlivý, prežitý a nevyhovuje väčšine obyvateľov sveta. Je postavený na strate identity histórie, náboženstva a národnosti. Vyše tristo miliónový slovanský svet sa od roku 1989 rúti do politickej, vojenskej, morálnej, hospodárskej a ekonomickej závislosti, straty identity, rozkladu a záhuby. Slovanské štáty sa za 33 rokov dostali do absolútnej koloniálnej závislosti a dnes slúžia iba ako priestor odbytu a zdroj lacných surovín a hotovej lacnej pracovnej sily. Z občanov sa stali úžitkové tvory v područí Západu. Áno, hnutie sa usiluje o zjednotenie Slovanov. V prvom kole sa jedná sa o zjednotenie všetkých bývalých slovanských štátov RVHP a bývalej Juhoslávie. Je vítaná účasť aj neslovanských národov ako sú Maďari, Rumuni a iné. Tento projekt je postavený na politickej, geografickej, historickej, energetickej a hospodárskej prirodzenosti.  Zjednotenie Slovanov nie je politika, ale genetika! V našej slovenskej histórii tiež máme veľkého vizionára Ľudovíta Štúra – ktorý vydal svoje veľkolepé dielo modernej slovenskej kultúry SLOVANSTVO A SVET V BUDÚCNOSTI. Prvý originál bol vydaný v nemeckom jazyku pod názvom Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, práve v Rusku bol spravený jeho preklad od slavianofila V. I Lamanského – Slavjanstvo i mir buduščego. Ideové predpoklady a myšlienky Ľudovíta Štúra sú v slovenskom národe stále živé. V programových cieľoch hnutia navrhujete vystúpenie z NATO. Môžete vysvetliť, aké udalosti vás k tomuto kroku prinútili? NATO je agresívny vojenský pakt. Je to vojenský nástroj, ktorý projektuje politický, hospodársky a ekonomický rozklad, ovládnutie a podmanenie sveta. K prioritám pre prežitie Slovenského národa preto patrí vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie. Neutralita je prirodzená ochrana Slovenskej republiky, jej bezpečnosti, suverenity, štátnosti a identity. Zastavíme vývoz slovenského vojenského materiálu a zastavíme vojenské transporty iných krajín a subjektov na Ukrajinu. Nedávno bol v Európskom parlamente predložený zákon na zrušenie práva veta v bezpečnostných a ďalších významných otázkach. Malo by sa o nich rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Ako by to mohlo zmeniť charakter EÚ? Je zrušenie práva veta reálne? Európskym parlamentom predložený zákon je iba pracovným nástrojom k definitívnemu podmaneniu východnej Európy a slovanského sveta. Myslím si, že Európska únia so svojím súčasným politickým systémom, politickým riadením a lobistami je nereformovateľná. Navrhujete, aby sa Slovensko stalo členom BRICS. Aké výhody podľa vás členstvo v tejto organizácii prináša? Podmienky BRICS-u sú postavené na politickej, hospodárskej a ekonomickej spolupráci. Model NATO a EÚ zlyhal. Rusku je v BRICS prisúdená rola skúseného hráča, ktorý vystupuje ako hovorca záujmov štátov, ktoré nie sú spokojné so svojím postavením na svetovej scéne. Zoskupenie sa opiera o štáty, ktoré sú lídrami vo svojich regiónoch. Napríklad Juhoafrická republika sa v rámci zoskupenia vždy stavala do úlohy „brány do Afriky“. Teraz sa táto „brána“ objavila aj na severe a východe kontinentu (Egypt a Etiópia). Inde sa ale – vzhľadom na situáciu v Nigeri – priestor pre Západ zatvára. Afrika hľadí na východ. Začlenenie krajín Blízkeho východu (Irán, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty) rozširuje civilizačný faktor združenia. BRICS má teraz krajiny zastupujúce arabské a perzské národy, ktoré spája príslušnosť k islamskému svetu. Argentína potom bude zastupovať španielsky hovoriacu časť Latinskej Ameriky. Po prijatí nových štátov bude ich spoločné HDP predstavovať 37 % toho svetového a zjednotenie predstavovať takmer 50 % svetovej populácie. Ide o víťazstvo Ruska a Číny, ktoré sa aktívne zasadzovali o rozšírenie skupiny s cieľom zvýšiť jej vplyv na svetové dianie. Americký dolár je hlavnou menou v medzinárodných platobných transakciách. Nielen zlato sa kótovalo v amerických dolároch, ale predovšetkým obchodovanie s ropou v dolároch, „petrodoláre“, upevnilo hegemóniu dolára ako svetovej meny. V snahe vyhnúť sa tomuto vplyvu Spojených štátov majú krajiny ako Čína a Rusko záujem na vytvorení „multipolárneho menového systému" a oslabení postavenia dolára ako svetovej rezervnej meny.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2024
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

„EÚ so súčasným politickým systémom je nereformovateľná”. Marček prehovoril o novom hnutí

Peter Marček - 42TČen
© neČT24
V decembri exposlanec Národnej rady Peter Marček oznámil zber podpisov na založenie nového hnutia Jednotní Slovania. Pre neČT24 uviedol, čo podľa neho môže spojiť odlišné slovanské národy, prečo podporuje vystúpenie Slovenska z NATO a čím je BRICS atraktívne pre svojich členov.

Pán Marček, vaše hnutie sa usiluje o zjednotenie Slovanov. Niektoré slovanské národy sú voči sebe dosť neznášanlivé. Nie je toto zjednotenie utópiou? Na základe akých myšlienok môžu byť rozdielne národy zjednotené?

Kapitalistický systém v súčasnej podobe je nespravodlivý, prežitý a nevyhovuje väčšine obyvateľov sveta. Je postavený na strate identity histórie, náboženstva a národnosti. Vyše tristo miliónový slovanský svet sa od roku 1989 rúti do politickej, vojenskej, morálnej, hospodárskej a ekonomickej závislosti, straty identity, rozkladu a záhuby. Slovanské štáty sa za 33 rokov dostali do absolútnej koloniálnej závislosti a dnes slúžia iba ako priestor odbytu a zdroj lacných surovín a hotovej lacnej pracovnej sily. Z občanov sa stali úžitkové tvory v područí Západu.

Áno, hnutie sa usiluje o zjednotenie Slovanov. V prvom kole sa jedná sa o zjednotenie všetkých bývalých slovanských štátov RVHP a bývalej Juhoslávie. Je vítaná účasť aj neslovanských národov ako sú Maďari, Rumuni a iné. Tento projekt je postavený na politickej, geografickej, historickej, energetickej a hospodárskej prirodzenosti. 
Zjednotenie Slovanov nie je politika, ale genetika!

V našej slovenskej histórii tiež máme veľkého vizionára Ľudovíta Štúra – ktorý vydal svoje veľkolepé dielo modernej slovenskej kultúry SLOVANSTVO A SVET V BUDÚCNOSTI. Prvý originál bol vydaný v nemeckom jazyku pod názvom Das Slawenthum und die Welt der Zukunft, práve v Rusku bol spravený jeho preklad od slavianofila V. I Lamanského – Slavjanstvo i mir buduščego. Ideové predpoklady a myšlienky Ľudovíta Štúra sú v slovenskom národe stále živé.

V programových cieľoch hnutia navrhujete vystúpenie z NATO. Môžete vysvetliť, aké udalosti vás k tomuto kroku prinútili?

NATO je agresívny vojenský pakt. Je to vojenský nástroj, ktorý projektuje politický, hospodársky a ekonomický rozklad, ovládnutie a podmanenie sveta.

K prioritám pre prežitie Slovenského národa preto patrí vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie. Neutralita je prirodzená ochrana Slovenskej republiky, jej bezpečnosti, suverenity, štátnosti a identity. Zastavíme vývoz slovenského vojenského materiálu a zastavíme vojenské transporty iných krajín a subjektov na Ukrajinu.

Nedávno bol v Európskom parlamente predložený zákon na zrušenie práva veta v bezpečnostných a ďalších významných otázkach. Malo by sa o nich rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Ako by to mohlo zmeniť charakter EÚ? Je zrušenie práva veta reálne?

Európskym parlamentom predložený zákon je iba pracovným nástrojom k definitívnemu podmaneniu východnej Európy a slovanského sveta. Myslím si, že Európska únia so svojím súčasným politickým systémom, politickým riadením a lobistami je nereformovateľná.

Navrhujete, aby sa Slovensko stalo členom BRICS. Aké výhody podľa vás členstvo v tejto organizácii prináša?

Podmienky BRICS-u sú postavené na politickej, hospodárskej a ekonomickej spolupráci. Model NATO a EÚ zlyhal.

Rusku je v BRICS prisúdená rola skúseného hráča, ktorý vystupuje ako hovorca záujmov štátov, ktoré nie sú spokojné so svojím postavením na svetovej scéne. Zoskupenie sa opiera o štáty, ktoré sú lídrami vo svojich regiónoch. Napríklad Juhoafrická republika sa v rámci zoskupenia vždy stavala do úlohy „brány do Afriky“. Teraz sa táto „brána“ objavila aj na severe a východe kontinentu (Egypt a Etiópia). Inde sa ale – vzhľadom na situáciu v Nigeri – priestor pre Západ zatvára. Afrika hľadí na východ. Začlenenie krajín Blízkeho východu (Irán, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty) rozširuje civilizačný faktor združenia. BRICS má teraz krajiny zastupujúce arabské a perzské národy, ktoré spája príslušnosť k islamskému svetu. Argentína potom bude zastupovať španielsky hovoriacu časť Latinskej Ameriky.

Po prijatí nových štátov bude ich spoločné HDP predstavovať 37 % toho svetového a zjednotenie predstavovať takmer 50 % svetovej populácie. Ide o víťazstvo Ruska a Číny, ktoré sa aktívne zasadzovali o rozšírenie skupiny s cieľom zvýšiť jej vplyv na svetové dianie.
Americký dolár je hlavnou menou v medzinárodných platobných transakciách. Nielen zlato sa kótovalo v amerických dolároch, ale predovšetkým obchodovanie s ropou v dolároch, „petrodoláre“, upevnilo hegemóniu dolára ako svetovej meny. V snahe vyhnúť sa tomuto vplyvu Spojených štátov majú krajiny ako Čína a Rusko záujem na vytvorení „multipolárneho menového systému" a oslabení postavenia dolára ako svetovej rezervnej meny.