<
https://42tcen.com/entry/americkou-agresi-a-zabijeni-si-pripominame-i-v-souvislosti-s-osvobozenim-ceskoslovenske-republiky
Americkou agresi a zabíjení si připomínáme i v souvislosti s osvobozením Československé republiky...
Americkou agresi a zabíjení si připomínáme i v souvislosti s osvobozením Československé republiky...
Svět i Česká republika si v těchto dnech připomínají 79. výročí konce druhé světové války. Vlastenecká aktivistka Nela Lisková v předvečer ... - 08.05.2024, 42TČen
2024-05-08T10:38:51
2024-05-13T06:07:03
Druhá světová válka
Názory
Nela Lisková
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/1715157509_Nela-Liskova-Archiv.jpg
Slavíme 79. výročí osvobození Československé republiky, ale připomeňme si i tato fakta. Dne 14. 2. 1945 svrhly během pětiminutového bombardování americké bombardéry na Prahu 152 tun bomb a zahynulo 701 lidí a 1 184 obyvatel bylo zraněno. Nálet zasáhl 2 500 domů, z toho bylo 68 úplně zničeno. Nebyla to ovšem pouze Praha, kterou Američané na konci války záměrně bombardovali. Byla bombardována také města Plzeň, České Budějovice, České Velenice, Cheb, Kralupy nad Vltavou, Záluží u Mostu, Ústí nad Labem, Neratovice, Zlín, Ostrava a další průmyslová města s jasným cílem poškození průmyslu naší země. Původním cílem Američanů pro bombardování byly údajně německé Drážďany, město totálně zničené válkou na rozdíl od Prahy. Nikdo se za ta léta nepozastavil nad tím, jak si mohli piloti splést město, které je v troskách s městem, které není válkou postižené. Američané se následně vymlouvali na špatné počasí, poruchu radaru a pochybení velitele. V roce 2000 navštívila rekonstruovaný klášter v Emauzích skupina amerických veteránů z 398. bombardovací skupiny a letci se omluvili za svůj tragický omyl, ovšem omluvy od americké vlády jsme se nikdy nedočkali. Američané neosvobodili Plzeň… Přijeli do Plzně, kdy už byli Němci na útěku a na našich úřadech zavlály české vlajky. Dne 30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5. 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. Dne 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl B 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu Na pomoc bojující Praze. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Vše nasvědčovalo, že Američané nepřijeli na pomoc Československu, ale ochraňovat Němce na ústupu. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo. Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den. Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684): Okresní hejtmani „budou provádět všechna nařízení amerického vojska, a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…“. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. Ve dnech 17. – 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. Dne 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. Taková je pravda a historická fakta.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2024
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Americkou agresi a zabíjení si připomínáme i v souvislosti s osvobozením Československé republiky...

Zakladatelka Institutu Ochrana práv občanů Nela Lisková - 42TČen
© Archiv Nely Liskové
Svět i Česká republika si v těchto dnech připomínají 79. výročí konce druhé světové války. Vlastenecká aktivistka Nela Lisková v předvečer tohoto svátku zavzpomínala na hrozné válečné epizody, na které by se nemělo zapomínat.

Slavíme 79. výročí osvobození Československé republiky, ale připomeňme si i tato fakta.

Dne 14. 2. 1945 svrhly během pětiminutového bombardování americké bombardéry na Prahu 152 tun bomb a zahynulo 701 lidí a 1 184 obyvatel bylo zraněno. Nálet zasáhl 2 500 domů, z toho bylo 68 úplně zničeno. Nebyla to ovšem pouze Praha, kterou Američané na konci války záměrně bombardovali. Byla bombardována také města Plzeň, České Budějovice, České Velenice, Cheb, Kralupy nad Vltavou, Záluží u Mostu, Ústí nad Labem, Neratovice, Zlín, Ostrava a další průmyslová města s jasným cílem poškození průmyslu naší země.

Původním cílem Američanů pro bombardování byly údajně německé Drážďany, město totálně zničené válkou na rozdíl od Prahy. Nikdo se za ta léta nepozastavil nad tím, jak si mohli piloti splést město, které je v troskách s městem, které není válkou postižené. Američané se následně vymlouvali na špatné počasí, poruchu radaru a pochybení velitele. V roce 2000 navštívila rekonstruovaný klášter v Emauzích skupina amerických veteránů z 398. bombardovací skupiny a letci se omluvili za svůj tragický omyl, ovšem omluvy od americké vlády jsme se nikdy nedočkali.

Američané neosvobodili Plzeň…

Přijeli do Plzně, kdy už byli Němci na útěku a na našich úřadech zavlály české vlajky. Dne 30. 4. 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic… Pražské povstání proti německým okupantům 5. 5. 1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci.

Dne 6. 5. 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl B 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble). Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. 5. 1945 výzvu Na pomoc bojující Praze. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Vše nasvědčovalo, že Američané nepřijeli na pomoc Československu, ale ochraňovat Němce na ústupu. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo. Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den. Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění Košického vládního programu, který byl schválen 5. 4. 1945.

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684): Okresní hejtmani „budou provádět všechna nařízení amerického vojska, a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…“. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4. 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi.

Americké bombardování Plzně

Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945.

Ve dnech 17. – 18. 4. 1945, čtrnáct dnů po přijetí Košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni. Dne 25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky.

Taková je pravda a historická fakta.