https://42tcen.com/entry/ivan-david-ke-zruseni-prava-veta-v-eu-pokud-by-navrh-zacal-platit-narodni-vlady-by-byly-zbytecne
Ivan David ke zrušení práva veta v EU: Pokud by návrh začal platit, národní vlády by byly zbytečné
Ivan David ke zrušení práva veta v EU: Pokud by návrh začal platit, národní vlády by byly zbytečné
Europoslanec Ivan David (SPD) je jedním z mála politiků, kteří odmítli usnesení ke změnám smluv EU. Dokument hodlá změnit dosavadní systém provo... - 29.11.2023, 42TČen
2023-11-29T06:20:19
2023-12-06T08:18:11
EU
Názory
Ivan David
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://42tcen.com/files/entries/1701281125_Ivan-David.jpg
Pane poslanče, proč se zrovna nyní rozhodli měnit smlouvy o EU? Nejde o náhlý nápad, prakticky všechny jednotlivosti obsažené v návrhu už Evropským parlamentem nejméně jednou prošly. Zmíněný návrh byl předložen jako snaha komplexně změnit smlouvy zakládající Evropskou unii. Dle mého soudu šlo o akt zoufalství, a to proto, že jednotlivé návrhy ještě nedávno procházely velkou většinou. Tentokrát stačilo, aby se 9 poslanců podporujících návrh rozhodlo jinak, a návrh by neprošel. Držím prst na tepu Evropského parlamentu a cítím, že dochází k zásadnímu posunu. Mocný první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans byl donucen rezignovat a například ve Výboru pro zemědělství poslanci, kteří si ještě nedávno nedovolili ceknout, například dnes otevřeně kritizovali Green Deal a zásadní návrhy Evropské komise. O zahraniční politice, obraně a vojenských misích se má brzy hlasovat kvalifikovanou většinou. Jaké následky to bude mít pro národní politiku České republiky? Znamená to podle Vás, že se brzy vytvoří jednotná obranná strategie EU? Jsem přesvědčen, že následky to mít nebude, protože v Evropské radě to neprojde. Je to účet bez hostinského, a tím je právě Evropská rada. Pokud by návrh začal platit, národní vlády by byly zbytečné, byly by jen převodní pákou „Evropské exekutivy“ podle zmíněného návrhu. Česká vláda ale už tak funguje, pokud je iniciativní, tak jen proto, aby byla papežtější než papež. Ani velké státy EU si společnou armádu nepřejí, jen jakýsi sbor rychlého nasazení, ale i tato iniciativa, pokud vím, vázne. Jednotná strategie předpokládá jednotné velení, a to v EU není, a nezdá se mi, že by se tvořilo. Podle návrhu bude životní prostředí výhradně v kompetenci Evropské unie. Plyne z toho, že Česko bude obtížněji sjednávat termín pro uhlíkovou neutralitu a omezující legislativu pro hospodaření zemědělců (návrh EU, aby se 10 % orné půdy neobhospodařovalo)? „Ambiciózní“ návrhy brčálově zelených obsahují dlouhou řadu podobných nesmyslů jako tento středověký trojpolní systém. Některé byly schváleny a jsou již teď závazné pod hrozbou ztráty dotací. Dotace ale v průměru tvoří méně než 10 % příjmů, tak uvidíme. Dnes jsem si v letadle přečetl krásnou větu spisovatele Jana Procházky: „Kdo si dělá starosti, až když přijdou problémy, má tu výhodu, že si nedělá starosti zbytečně.“ Velké problémy už v zemědělství nastaly a rychle se prohlubují. Rozhodujete-li o všem, můžete získat všechnu slávu, ale nesete všechnu odpovědnost. Ujišťuji vás, že sláva nebude... Potřebu ve změnách smluv autoři vysvětlují nutností „zvýšit akceschopnost, demokratickou legitimitu a odpovědnost EU“ v období četných krizí. Podaří se pomocí změn legislativy těchto cílů dosáhnout? Nepodaří. Moc iniciátorů podobných změn se rychle hroutí, a oni si ji chtějí rychlou akcí udržet. Jenže politika je umění možného, ne nemožného. Myslím, že Green Dealem, podporou imigrace a militarizací překročili červenou čáru. Z hlasování je vidět, že si to velmi mnozí již uvědomují, proto tento návrh za Českou republiku podpořili jen Piráti a Maxová ze socialistické frakce, tedy jen ti nejukotvenější v levičáckých dogmatech a přesvědčení ve víře o nutnosti zrušit hranice a státy. Někteří dřívější stoupenci této víry se hlasování zdrželi nebo raději vůbec nehlasovali. Jak navržené změny ovlivní fungování evropského společenství? V čem se změní postavení Česka a dalších nejnovějších členů EU? Pokud by byl návrh schválen Evropskou radou, znamenalo by to vytvoření státu „Evropská unie“ a faktické zrušení zbytků svrchovanosti členských států jako samostatných subjektů politiky. Jsem přesvědčen, že se to nestane. Navrhovatelé jsou členy 5 ze 7 frakcí v EP, ale žádná z frakcí jako celek pro návrh nehlasovala. Konzervativci a my ve frakci Identita a demokracie jsme byli kompletně proti.
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
2023
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60
42TČen
nect24.cz@gmail.com
+420792887302
122
60

Ivan David ke zrušení práva veta v EU: Pokud by návrh začal platit, národní vlády by byly zbytečné

MUDr. Ivan David, europoslanec za SPD - 42TČen
© Foto: Facebook / Ivan David
Europoslanec Ivan David (SPD) je jedním z mála politiků, kteří odmítli usnesení ke změnám smluv EU. Dokument hodlá změnit dosavadní systém provozu EU a zrušit i právo veta v zahraničněpolitických otázkách. Politik během rozhovoru pro neČT24 probral podstatu návrhu a jeho následky pro národní staty.

Pane poslanče, proč se zrovna nyní rozhodli měnit smlouvy o EU?

Nejde o náhlý nápad, prakticky všechny jednotlivosti obsažené v návrhu už Evropským parlamentem nejméně jednou prošly. Zmíněný návrh byl předložen jako snaha komplexně změnit smlouvy zakládající Evropskou unii.

Dle mého soudu šlo o akt zoufalství, a to proto, že jednotlivé návrhy ještě nedávno procházely velkou většinou. Tentokrát stačilo, aby se 9 poslanců podporujících návrh rozhodlo jinak, a návrh by neprošel. Držím prst na tepu Evropského parlamentu a cítím, že dochází k zásadnímu posunu. Mocný první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans byl donucen rezignovat a například ve Výboru pro zemědělství poslanci, kteří si ještě nedávno nedovolili ceknout, například dnes otevřeně kritizovali Green Deal a zásadní návrhy Evropské komise.

O zahraniční politice, obraně a vojenských misích se má brzy hlasovat kvalifikovanou většinou. Jaké následky to bude mít pro národní politiku České republiky? Znamená to podle Vás, že se brzy vytvoří jednotná obranná strategie EU?

Jsem přesvědčen, že následky to mít nebude, protože v Evropské radě to neprojde. Je to účet bez hostinského, a tím je právě Evropská rada. Pokud by návrh začal platit, národní vlády by byly zbytečné, byly by jen převodní pákou „Evropské exekutivy“ podle zmíněného návrhu. Česká vláda ale už tak funguje, pokud je iniciativní, tak jen proto, aby byla papežtější než papež. Ani velké státy EU si společnou armádu nepřejí, jen jakýsi sbor rychlého nasazení, ale i tato iniciativa, pokud vím, vázne. Jednotná strategie předpokládá jednotné velení, a to v EU není, a nezdá se mi, že by se tvořilo.

Podle návrhu bude životní prostředí výhradně v kompetenci Evropské unie. Plyne z toho, že Česko bude obtížněji sjednávat termín pro uhlíkovou neutralitu a omezující legislativu pro hospodaření zemědělců (návrh EU, aby se 10 % orné půdy neobhospodařovalo)?

„Ambiciózní“ návrhy brčálově zelených obsahují dlouhou řadu podobných nesmyslů jako tento středověký trojpolní systém. Některé byly schváleny a jsou již teď závazné pod hrozbou ztráty dotací. Dotace ale v průměru tvoří méně než 10 % příjmů, tak uvidíme.

Dnes jsem si v letadle přečetl krásnou větu spisovatele Jana Procházky: „Kdo si dělá starosti, až když přijdou problémy, má tu výhodu, že si nedělá starosti zbytečně.“ Velké problémy už v zemědělství nastaly a rychle se prohlubují. Rozhodujete-li o všem, můžete získat všechnu slávu, ale nesete všechnu odpovědnost. Ujišťuji vás, že sláva nebude...

Potřebu ve změnách smluv autoři vysvětlují nutností „zvýšit akceschopnost, demokratickou legitimitu a odpovědnost EU“ v období četných krizí. Podaří se pomocí změn legislativy těchto cílů dosáhnout?

Nepodaří. Moc iniciátorů podobných změn se rychle hroutí, a oni si ji chtějí rychlou akcí udržet. Jenže politika je umění možného, ne nemožného. Myslím, že Green Dealem, podporou imigrace a militarizací překročili červenou čáru. Z hlasování je vidět, že si to velmi mnozí již uvědomují, proto tento návrh za Českou republiku podpořili jen Piráti a Maxová ze socialistické frakce, tedy jen ti nejukotvenější v levičáckých dogmatech a přesvědčení ve víře o nutnosti zrušit hranice a státy. Někteří dřívější stoupenci této víry se hlasování zdrželi nebo raději vůbec nehlasovali.

Jak navržené změny ovlivní fungování evropského společenství? V čem se změní postavení Česka a dalších nejnovějších členů EU?

Pokud by byl návrh schválen Evropskou radou, znamenalo by to vytvoření státu „Evropská unie“ a faktické zrušení zbytků svrchovanosti členských států jako samostatných subjektů politiky. Jsem přesvědčen, že se to nestane. Navrhovatelé jsou členy 5 ze 7 frakcí v EP, ale žádná z frakcí jako celek pro návrh nehlasovala. Konzervativci a my ve frakci Identita a demokracie jsme byli kompletně proti.